Në fushen e kujdesit dhe të terapisë mjekësore

 • Punonjës/e  i/e  kujdesit shëndetësor dhe infermier/e 
 •  Ndihmësinfermier/e
 • Terapist/e
 • Asistent/e në laboratorin teknik mjeksor
 • Asistent/e në radiologjinë teknike mjeksore 
 • Asistent/e dietologe  

Ne jemi…

një ekip  i përbëre nga trajnues, përkthyes/perkujdesës të  certifikuar nga Deutsch-als-Fremdsprache (gjermanishtja si gjuhë e huaj) në lidhje me projektin ndërkombëtar të Klinikës Bavaria në Kreischa.

 

Prej më shumë se kater vitesh, gjendemi pranë punonjësve mjekësore të huaj, të cilët fillojnë një jetë profesionale në Gjermani.

 

Pas një kursi intensiv të gjuhës Gjërmane, klinika e njohur dhe moderne  “Bavaria” në Kreischa do të bëhet vendi juaj i punës. Ajo gjendet vetem 5 km larg nga qyteti i Dresden, i cili është dhe kryeqendra e Sachsen.  Spitali yne mjeksor dhe privat si edhe klinika e rehabilitimit rradhiten mes klinikave më të mëdha të Gjërmanisë.

 

 

Ju duhet të…

 • zotëroni një diplomë të njohur universitare në fushën e mjekësisë në vendin tuaj të origjinës
 • të jeni i/e prirur dhe e apasionuar  në fushën e kujdesit dhe të terapisë mjekesore
 • të jeni i/e gatshme për punë me sistem- 3 turnesh  si dhe të merrni përsipër terapi dhe shërbime mjeksore të specializuara ndaj pacienteve 
 • të jeni i/e motivuar dhe i/e  gatshme  për tu integruar në një kulture dhe  mjedis të ri pune 
 • njohuri të gjuhës Gjermane, të paktën Niveli A2 (jo i detyrueshem)
 • të gatshëm për përmirësimin e njohurive të  gjuhës  Gjermane  si dhe atyre profesionale

Ne ju ofrojmë…

 • trajnim të përkujdesur mirë  nga përkthyesit tonë.
 • praktikim i gjuhës Gjermane deri në nivelin B2 sipas GER
 • pagesë e arsyeshme që nga fillimi i punës  me kontrate të kufizuar deri në kalimin me sukses të  provimit të Gjermanishtës, duke mbrojtur nivelin B2
 • në vazhdim (pas mbrojtjes së gjuhës Gjërmane)  punësim me kontrate të pakufizuar  me njohje të kualifikimit profesional me një lidhje kontraktuale e detyrueshme prej 2 vitesh
 • banesë kolektive të mobiluar me cmim të arsyeshëm.
 • mbështetje nga kolegët gjatë zhvillimit profesional në stacionet (repartet) mjeksore dhe në seminare 
 • marrja përsipër e  njëhsimit  të diplomës suaj universitare (përshirë këtu edhe perkthimin) si dhe lejen  për mbajtjen e titullit profesional  (Njohja e profesionit)

Jeni të interesuar?

Atëhere ju lutem na dërgoni

 • Aplikimin tuaj
 • me CV-në tuaj
 • Kopje të diplomës dhe certifikatave të tjera profesionale 
 • Dëshmi të gjuhës gjërmane

 

për E-Mail-in vijues: personal@klinik-bavaria.de

 

ose për Post në:

 

Rudolf Presl GmbH & Co. Klinik Bavaria Rehabilitations KG

Personalabteilung

An der Wolfsschlucht 1 – 2

D-01731 Kreischa/Sachsen


Ne marrim seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Të dhënat personale të siguruara nga ju në kontekstin e aplikimit tuaj do të mblidhen, ruhen elektronikisht, përpunohen dhe përdoren nga Klinik Bavaria ekskluzivisht vetëm me qëllim të përpunimit të aplikimit, përfshirë këtu edhe procesin e personelit. Nuk ka ruajtje, përdorim ose zbulim për qëllime të tjera. Të gjitha informacionet do të trajtohen në besimi total të rreptë dhe do të vihen në dispozicion vetëm për subjektet brenda kompanisë Bavaria ku ju keni aplikuar, të cilat kërkohen për të fituar vendin e lirë të punës. Kjo varet nga ju, që të vendosni lirisht nëse të dhënat personale duhet të jepen. Ju mund të ndryshoni ose fshini aplikimin tuaj në çdo kohë duke kontaktuar departamentin tonë të përsonelit në adresen personal@klinik-bavaria.de. Të dhënat personale pastaj do të fshihen në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

 

Politika e privatësisë